Avís legal

Informació general del lloc web de FISIOIMES i dels seus continguts 

fisioimes.cat és el lloc web de FISIOIMES, que és el nom comercial del Centre de Fisioteràpia i Rehabilitació propietat d’ALINA GALÁN HURTADO, amb NIF 52914934F i que està situat al carrer Salvador Baroné 41 de Viladecans.

La finalitat del lloc web de FISIOIMES consisteix a donar a conèixer el nostre centre, la seva ubicació i els serveis que podem oferir a les persones que hi puguin estar interessades.

Per acomplir aquesta finalitat, inclou informació sobre serveis, casos reals, opinions dels nostres clients o opinions pròpies sobre diferents temes relacionats o no amb la fisioteràpia.

Així, mitjançant aquest Avís Legal, ALINA GALÁN HURTADO, en nom de FISIOIMES, posa a disposició dels seus usuaris la informació general que els prestadors de serveis de la societat de la informació a què estem obligats segons l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Accés al lloc i acceptació de l’avís legal

En accedir a aquest lloc web, vostè adquireix la condició de l’usuari i accepta plenament totes i cadascuna de les condicions que conté aquest Avís Legal.

L’usuari es compromet a fer ús dels serveis i utilitats que ofereix ALINA GALÁN HURTADO , de conformitat amb el codi ètic, les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest Avís Legal.

L’usuari respondrà davant d’ALINA GALÁN HURTADO o davant de tercers, de qualssevol incompliments es produïssin a conseqüència de l’anterior.

L’establiment d’un enllaç a una altra pàgina o lloc a Internet, si escau, no implica en cap cas l’existència de relacions entre ALINA GALÁN HURTADO i el titular o propietari del lloc web al qual s’enllaça, ni tampoc l’acceptació i aprovació per part d’ALINA GALÁN HURTADO dels seus continguts o serveis.

Qui es proposi establir un enllaç a aquest lloc web, haurà de sol·licitar prèviament consentiment a ALINA GALÁN HURTADO, reservant aquesta última el dret a reclamar els possibles danys que es poguessin provocar per l’establiment d’aquest enllaç sense la necessària autorització.

Ús de la web per part del visitant

L’usuari haurà de llegir atentament l’Avís Legal i la Política de Privadesa i Cookies en cadascuna de les ocasions que utilitzi aquest web, ja que les condicions recollides poden patir modificacions a cada moment. A més, es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web i de tots els continguts, de conformitat amb la legislació aplicable.

L’Usuari haurà d’abstenir-se de:

  • Fer un ús no autoritzat o fraudulent de la web i/o dels continguts d’ALINA GALÁN HURTADO .
  • Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys als sistemes físics o lògics del propietari del domini, dels seus proveïdors o de tercers.
  • Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades del propietari del web o webs, satèl·lits o propietat seva o dels seus usuaris.
  • Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets del titular del web, de tercers incorporats als continguts o comentaris, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que pugui inserir-se en els continguts.
  • Realitzar còpia i/o publicació de la pàgina web, sense autorització expressa d’ALINA GALÁN HURTADO , per escrit en aquest o qualsevol dels seus llocs web.

Drets de la propietat intel.lectual i industrial

ALINA GALÁN HURTADO en virtut del que disposen els articles 8, i 32.1 paràgraf segon, de la llei de propietat intel·lectual, informa que queda expressament prohibides la reproducció i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’ALINA GALÁN HURTADO .

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial d’ALINA GALÁN HURTADO .

Es permet la visualització de tots els continguts i elements del portal web, així com la seva impressió, còpia i emmagatzematge en qualsevol suport físic o tecnològic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat.

L’usuari es compromet a abstenir-se de suprimir, alterar o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a la seva pàgina web

Exclusió i garanties de responsabilitat

ALINA GALÁN HURTADO no es fa responsable, en cap cas dels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

A causa de l’existència d’enllaços i hipervincles cap a altres llocs web en els continguts del seu portal web, la societat informa que ALINA GALÁN HURTADO no exercirà cap control sobre aquests llocs i continguts. En cap concepte assumirà cap responsabilitat pels continguts d’enllaços de tercers ni garantirà la disponibilitat, qualitat, veracitat, exactitud i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles i altres llocs d’internet. La inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats terceres.

Legislació i jurisdicció

La legislació aplicable al present Avís Legal serà la legislació espanyola, i la jurisdicció competent per conèixer de qualsevol demanda que aquest lloc web susciti serà la dels Jutjats i Tribunals que corresponguin.

ALINA GALÁN HURTADO denunciarà qualsevol incompliment de les presents condicions, així com un ús indegut o negligent del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre segons dret. De la mateixa manera, els titulars del seu portal web es reserven el dret de denegar o retirar l’accés al lloc web i/o als serveis oferts sense avís previ oa instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquest Avís Legal, la Política de galetes o fer cas omís a la Política de Privadesa tots ells inclosos en aquest mateix lloc web