Les següents normes d’ús de les nostres instal·lacions i serveis són de compliment obligat per a qualsevol pacient que acudeixi al nostre centre. L’ús de les nostres instal·lacions i serveis implica l’acceptació de les normes següents:

  • Es requereix màxima puntualitat amb l’hora de la cita, i en cas de retard justificat es prega notificar-ho com més aviat millor al Centre. En funció del retard, els nostres professionals estaran autoritzats a reduir temps del tractament de manera proporcional al retard o anul·lar la cita si així ho consideren.
  • El pacient es compromet a l’assistència a les visites concertades, ja que se li està reservant un temps i un espai per a vostè. Per això es prega en cas de no poder assistir a la seva cita programada, ho avisi amb la màxima antelació possible , i com a mínim 24 hores abans de la visita. Si no es compleix aquest requisit, el centre li facturarà la visita com a feta i en visites privades se n’exigirà el cobrament abans de la visita següent.
  • El pacient haurà d’esperar, si no se li indica el contrari, a la Sala d’Espera, fins que el professional assignat al tractament li indiqui que ja hi pot entrar.
  • No es permet l’entrada d’acompanyants durant el tractament, a excepció dels menors d’edat, que podran anar acompanyats per un sol adult, o en els casos específics que el fisioterapeuta ho autoritzi.
  • Els pacients han d’acudir amb una higiene personal adequada i han de fer servir roba tan adequada com sigui possible per al tractament a què se sotmetin, disposant d’un vestidor amb taquilles per canviar-se de roba si ho consideren necessari. Les taquilles seran d’ús lliure mentre dura la sessió del tractament, però no per deixar pertinences d’un dia per l’altre.
  • El tractament el pautarà el fisioterapeuta assignat, segons l’avaluació de les patologies del pacient i les seves necessitats, però mai no el pautarà el mateix pacient.